FRIT ĐẶC BIỆT

Ứng dụng của Frit đặc biệt:
Các sản phẩm Frit đặc biệt được sử dụng làm men in hiệu ứng đặc biệt như Luster, Chìm, Trắng đục cho sản phẩm gạch ỐP & Lát phù hợp cho công nghệ nung nhanh 1 lần và 2 lần.

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm :

SẢN PHẨM KHÁC