MỰC PHẢN QUANG

Ứng dụng: 

Dùng phân loại gạch tự động trong dây chuyền sản xuất gạch Ceramic

Đặc điểm kỹ thuật:

SẢN PHẨM KHÁC